تصویر محصول کد 141
نام محصول کد 141
قیمت
توضیح کوتاه شلوارک کمر کش جنس تریکو نخ پنبه
سایز ها
x-small:اندازه دور کمر در حالت عادی 66سانت،در حالت کشسانی 84سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی84سانت،در حالت کشسانی94سانت، اندازه دور ران در حالت عادی52سانت درحالت کشسانی 58 قد فاق 22سانت،قد شلوارک 28سانت.
small:اندازه دور کمر در حالت عادی 68سانت،در حالت کشسانی 86سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی88سانت،در حالت کشسانی96سانت، اندازه دور ران در حالت عادی56سانت درحالت کشسانی 62 قد فاق 22سانت،قد شلوارک 28سانت.
medium:اندازه دور کمر در حالت عادی 74سانت،در حالت کشسانی 94سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی90سانت،در حالت کشسانی100سانت، اندازه دور ران در حالت عادی56سانت درحالت کشسانی 62 قد فاق 22سانت،قد شلوارک 30سانت.
large:اندازه دور کمر در حالت عادی 82سانت،در حالت کشسانی 96سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی96سانت،در حالت کشسانی108سانت، اندازه دور ران در حالت عادی56سانت درحالت کشسانی 64 قد فاق 25سانت،قد شلوارک 30سانت.
x-large:اندازه دور کمر در حالت عادی 84سانت،در حالت کشسانی 102سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی102سانت،در حالت کشسانی112سانت، اندازه دور ران در حالت عادی62سانت درحالت کشسانی 70 قد فاق 26سانت،قد شلوارک 32سانت.
xx-large:اندازه دور کمر در حالت عادی 86سانت،در حالت کشسانی 108سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی104سانت،در حالت کشسانی116سانت، اندازه دور ران در حالت عادی66سانت درحالت کشسانی 74 قد فاق 27سانت،قد شلوارک 33سانت.
xxx-large:اندازه دور کمر در حالت عادی 98سانت،در حالت کشسانی 114سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی112سانت،در حالت کشسانی124سانت، اندازه دور ران در حالت عادی68سانت درحالت کشسانی 76 قد فاق 27سانت،قد شلوارک 34سانت.
XXXXL:اندازه دور کمر در حالت عادی 100سانت،در حالت کشسانی 122سانت،اندازه دور باسن در حالت عادی114سانت،در حالت کشسانی128سانت، اندازه دور ران در حالت عادی70سانت درحالت کشسانی 80 قد فاق 30سانت،قد شلوارک 35سانت.
برند کوهستانی
وضعیت موجود
عملیات

با عضویت در فروشگاه اینترنتی ما ، خیلی سریع و راحت از تخفیف های ما مطلع شوید!